AKTUALNOŚCI / KWW ISKRA                                                                     

Motto:

Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii,

ale czas głosić ją na dachach.

św. Jan Paweł II

Publikacje i Wydarzenia:

f

a-39.jpg

Stanowisko Stowarzyszenia Iskra ws. ustawy JUST Act 447

Stowarzyszenie Iskra domaga się od prezydenta RP, premiera polskiego rządu oraz marszałków sejmu i senatu RP wyjaśnień w sprawie amerykańskiej ustawy JUST Act 447. Pytanie podstawowe brzmi: dlaczego do tej pory najwyższe władze naszego państwa nie zajęły oficjalnego stanowiska odnośnie do tej zdecydowanie antypolskiej ustawy? Neguje ona bowiem prawdę historyczną o tym, iż Polska była ofiarą drugiej wojny światowej i zrównuje ją z hitlerowskimi Niemcami, które wojnę tę wywołały w imię swojej nazistowskiej ideologii, zakładającej unicestwienie nie tylko Żydów, ale również narodów słowiańskich z Polską na czele. Domagamy się odpowiedzi na pytanie, czy i kto w imieniu Polski prowadzi w sprawie JUST Act 447 tajne rozmowy z przedstawicielami USA oraz środowisk żydowskich oraz na pytanie czy w rozmowach tych łączone są roszczenia żydowskich organizacji z planowanym zwiększeniem wojsk amerykańskich w Polsce i Fortem Trump?

Podkreślamy z całą mocą, iż jakakolwiek forma uznania tych roszczeń jest działaniem noszącym wszelkie znamiona zdrady stanu i podlegać musi karze przewidzianej za tę zbrodnię w art. art. 127 i 128 Kodeksu karnego. Zgodnie  z polską racją stanu nie ma bowiem takiej ceny, jaką można zapłacić za utratę godności narodowej i pamięci  o milionach polskich ofiar II wojny światowej, heroicznym bohaterstwie setek tysięcy polskich żołnierzy walczących z nazistowskimi Niemcami na wszystkich frontach tej wojny, o bezprecedensowym zniszczeniu państwa polskiego i polskiego majątku narodowego. Tym bardziej ceną taką nie może być zgoda na stacjonowanie na terenie Polski obcych wojsk – amerykańskich – za które polski podatnik miałby płacić dodatkowo.

Domagamy się od sejmu i senatu RP uchwalenia ustawy uniemożliwiającej jakiekolwiek pertraktacje w sprawie roszczeń organizacji żydowskich oraz wszelkich innych roszczeń finansowych i terytorialnych wobec Polski, a także jakąkolwiek formę ich uznania.

czw., 11.07.2019
the-feast-of-the-3810319_960_720.jpg

prof. Anna Raźny - "Rocznica pokazała słabość Polski"

"Obchody stulecia odzyskania niepodległości ukazały w pełni słabość Polski we wszystkich obszarach jej istnienia. Słabość struktur państwowych i ośrodków decyzyjnych, słabość obozu rządzącego i opozycji, parlamentu i władzy prezydenckiej. Słabość elit i społeczeństwa. Jednym z głównych jej czynników są sztuczne podziały,  inicjowane i podtrzymywane przez zewnętrzne siły polityczne. Wiele tych podziałów sytuuje się  w przestrzeni konfliktu: PiS i anty-PiS, w której jednocześnie jest on przezwyciężany na rzecz wspólnej dla tych dwóch sił polityki transatlantyckiej – proamerykańskiej, proizraelskiej, pronatowskiej, antyrosyjskiej".
czw., 22 lis  │  konserwatyzm.pl
Jezu_Ufam_Tobie_-_Ty_się_tym_zajmij_blog

Obchody drugiej rocznicy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

"W tym roku Polska przeżywa 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Dzięki ofiarnej miłości naszych przodków, ich heroicznej miłości do Boga i Ojczyzny, jesteśmy dziś narodem wolnym. Tę wolność trzeba nam dobrze zagospodarować, ale własnym siłami nie jesteśmy tego w stanie uczynić. Dlatego chcemy upraszać pomoc od naszego Pana, Jego panowaniu na nowo oddać nas samych i nasz umiłowany kraj”- ks. bp St. Jamrozek
sob.-nie., 17-18 lis  │  Kraków-Łagiewniki