top of page

  POPIERAJĄ NAS / KWW ISKRA                                                                  

Motto:

Nie trzeba się oglądać na innych, na tych lub owych,
może na polityków, żądając od nich, aby się odmienili.
Każdy musi zacząć od siebie,

abyśmy prawdziwie się odmienili.
A wtedy, gdy wszyscy będziemy się odradzać
i politycy będą musieli się odmienić,
czy będą chcieli, czy nie.
Nie idzie bowiem w tej chwili w ojczyźnie naszej

o zmianę instytucji społecznej,
ale przede wszystkim o odnowienie człowieka.
Idzie o to, aby człowiek był nowy,
aby nastało nowych ludzi plemię.

Kard. Stefan Wyszyński

Nasze postulaty popierają

/ alafabetycznie

Marek Adamczyk 243x326.PNG
MAREK ADAMCZYK

Ekspert ds. górnictwa i klim. - Obywat. Komitet Obrony Polskich Zasobów Nat.  >>>

prof. Andrzej Flaga.png
prof. ANDRZEJ FLAGA

Specjalista w dziedzinie aerodynamiki budowli oraz inżynierii wiatrowej >>>

Marek_Kaźmierczak_243x326.png
dr MAREK KAŹMIERCZAK

Prezes Stowarzyszenia "Zrównoważony Rozwój - GEOTERMIA" św. Jadwigi  >>>

Izabela Litwin 243x326.PNG
IZABELA LITWIN

Ekonomistka, praktyk życia gospodarczego; Fundacja "Jesteśmy Zmianą"  >>>

Henryk_Połcik_243x326.png
dr HENRYK POŁCIK

Pracownik naukowy i działacz społ. Specjalista ds. transportu wodnego >>>

Artur_Śliwiński_243x326.PNG
prof. ARTUR ŚLIWSKI
Marian Daszyk 243x326.png
MARIAN DASZYK

W latach 80-tych aktywny w NSZZ "Solidarność", były Poseł na Sejm RP (LPR) >>>

Bogdan_Gizdoń_243x326.PNG
BOGDAN GIZDOŃ

Przedsiębiorca; Obywat. Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych >>>

Kamil Klimczak 243x326.png
KAMIL KLIMCZAK

Prezes Klubu Imienia Romana Dmowskiego; KWW Akcja Narodowa >>>

Łopata-Jadwiga.png
JADWIGA ŁOPATA

Pracuje na rzecz ochrony polskiej wsi; laureatka "ekologicznego Nobla" >>>

Anna Raźny.png
prof. ANNA RAŹNY

Związana z UJ, Ignatianum; kulturoznawca, politolog i polityk, rosjoznawca >>>

Krzysztof Tytko.png
KRZYSZTOF TYTKO

Ekspert ds. energetyki i surowców nat.; wieloletni dyr. kopalni "Czeczott"  >>>

Wojciech_Dobrzyński_243x326_II.PNG
WOJCIECH DOBRZYŃSKI

Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych >>>

Józef_Kamycki_243x326.png
JÓZEF KAMYCKI

Absolwent AGH, ale i ekonomista; współtwórca KOREUS - Konfederacji ... >>>

Jan Krzanowski 243x326.png
JAN KRZANOWSKI

Prezes Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej; Przewodniczący KNP >>>

Jan_Łopuszański_243x326.png
JAN ŁOPUSZAŃSKI

Polski polityk, prawnik, publicysta; były Poseł na Sejm RP  >>>

Julian Rose.png
Sir JULIAN ROSE

Brytyjski arystokrata, rolnik ekologiczny zakochany w Polsce i polskiej wsi >>>

Zygmunt Wrzodak 243x326.png
ZYGMUNT WRZODAK

Działacz dawnej "Solidarności", były poseł na Sejm RP (LPR) >>>

Stanislaw Zadora.png
STANISŁAW ZADORA

Poseł na Sejm RP IV i V kadencji (LPR). Przewodnik górski i ratownik GOPR >>>

oraz Organizacje

/ alafabetycznie

 1. Ekocentrum ICPPC - Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi >>>

 2. Fundacja Jesteśmy Zmianą >>>

 3. Fundacja VIS VERITATIS im. Św. Michała Archanioła >>>

 4. Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych (KoRReUs) >>>

 5. KWW Akcja Narodowa >>>

 6. Narodowy Instytut Studiów Strategicznych >>>

 7. Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych >>>

 8. Ogólnopolski Komitet Obrony Mieszkańców przed Budową Elektrowni Wiatrowych >>>

 9. Prywatne Muzeum dedykowane pamięci lotników (Wadowice) >>>

 10. Ruch obrony Rzeczypospolitej "Samorządna Polska" >>>

 11. Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej >>>

 12. Stowarzyszenie Zrównoważony Rozwój GEOTERMIA w Polsce im. Św. Królowej Jadwigi >>>

 13. Wschodnioeuropejska Fundacja Scenariuszowa

bottom of page