Projekty

3-etapowa realizacja scenariusza "A Imię Jego Czterdzieści i Cztery"

Scenariusz autorstwa Lesława Andrzeja Wilka zatytułowany „A Imię Jego Czterdzieści i Cztery” opowiada o dziejach narodu polskiego przez pryzmat walki narodowowyzwoleńczej podejmowanej w kolejnych powstaniach, a zwłaszcza w Powstaniu Warszawskim ‘44. Historia opowiedziana z punktu widzenia konkretnego uczestnika wydarzeń i jego rodziny ilustrowana jest tekstami Adama Mickiewicza z III Części „Dziadów”, co – dotykając najgłębszych strun duszy naszego narodu – daje utworowi szczególną moc.

Przewidziana jest 3-etapowa realizacja projektu:

  1. Audiobook - nagranie audio na płycie CD.

  2. Opowieść graficzna wydana w formie albumu (grafika - prof. Jerzy Kucia).

  3. Film - pełnometrażowy film fabularny z elementami animacji (animacja - prof. Jerzy Kucia).

Projekt posiada opinie następujących instytucji oraz osób: