top of page

Konferencje

„Traktat Wersalski – znaczenie polityczne i kulturowe dla narodów słowiańskich” (konferencja)

11-12 X 2019 Polska Akademia Umiejętności, Kraków

Fundacja Vis Veritatis im. Św. Michała Archanioła we współpracy z Fundacją Narodową im. Romana Dmowskiego oraz Komisją Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności zorganizowała Konferencję naukową, pt. „Traktat Wersalski – znaczenie polityczne i kulturowe dla narodów słowiańskich”, która odbyła się w dniach 11-12 października 2019 roku w siedzibie PAU w Krakowie. Konferencja nawiązywała do jubileuszu 100. lecia podpisania Traktatu Wersalskiego. Wersal był prawdziwym końcem starego porządku, w ściślejszym sensie, końcem XIX w. i rzeczywistym początkiem ery nowożytnej. Konferencja wersalska była być może jedyną w historii tak dalece demokratyczną - w tym sensie, że  co do zasady, o jej rozstrzygnięciach nie decydowały jedynie interesy wybranej grupy mocarstw, ale liczył się także głos mniejszych i słabszych narodów. O rezultacie finalnym decydowały rzeczywiste racje, argumenty i mapy, a nie tylko siła i szantaż.

22 czerwca 2019

Dnia 22 czerwca 2019 roku w Krakowskim Forum Kultury odbyła się zorganizowana przez Fundację Vis Veritatis im. Św. Michała Archanioła konferencja naukowa Cywilizacyjne kierunki rozwoju Europy i Świata – misja Polski. Podczas niezwykle ciekawych głosów na temat kierunków rozwoju współczesnego świata swoje wystąpienia zaprezentowali  badacze kultury i trendów cywilizacyjnych związani ze środowiskiem Fundacji.

21 października 2017

Polską racją stanu jest posłannictwo pokoju. Jest to nasze posłannictwo dziejowe, wypływające wprost z chrześcijańskiego ducha Narodu. Zorganizowana przez nas konferencja ma na celu rozbudzanie świadomości i inspirowanie do podejmowania działań zgodnych ze słowami św. Jana Pawła II:

Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją wywołują, ale również ci, którzy nie czynią, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić...

Please reload

Prelekcje

Ile nacjonalizów, ile patriotyzmów?

JACEK KĘDZIERSKI, 8 stycznia 2018

Mecenas Jacek Kędzierski: Kazano nam współcześnie przestać być narodowcami, a być patriotami. Podejmowane są usiłowania mające na celu zdyskredytowanie nacjonalizmu, a hołubienie patriotyzmu. [...] Problematyka jest jednak bardziej złożona niż prima facie można przypuszczać i jest wielkim uproszczeniem wezwanie do porzucenia nacjonalizmu, do oparcia działań politycznych wyłącznie na patriotyzmie, do czego wzywano chociażby w tekście "Chrześcijański kształt patriotyzmu", obwieszczonym wiosną tego roku przez Konferencję Episkopatu Polski [...].

W obronie prawa

JAN ŁOPUSZAŃSKI, 4 grudnia 2017

Jan Łopuszański stara się odpowiedzieć na pytania: Co jest istotą prawa? Jakie są (a raczej powinny być) podstawy sprawiedliwości społecznej? Prelegent, odpowiadając, odnosi się do fundamentalnych zasad moralnych i etycznych, istniejących a priori, podobnie jak prawa znane z fizyki czy matematyki, których źródeł należy szukać w Bogu, wiąże je z łacińskim terminem "ius", odnoszącym się do prawa naturalnego i lokuje ponad prawem stanowionym (łac. "lex"; przepis), które jest zależne od człowieka i powinno być sprawiedliwe (zgodne z "ius"), ale może być też niesprawiedliwe (sprzeczne z "ius").

Społeczne konsekwencje przyjęcia królowania Jezusa Chrystusa wg encyklik Leona XIII i Piusa XI

JAN ŁOPUSZAŃSKI, 25 kwietnia 2017

Spotkanie z Janem Łopuszańskim, prawnikiem i znanym politykiem, zaangażowanym w dzieło powszechnego przyjęcia panowania Chrystusa (m.in. współdziałał z zespołem przygotowującym Akt Jubileuszowy pod kierownictwem bpa Andrzeja Czai). Pan Jezus - zgodnie z objawieniem przekazanym SB Rozalii Celakównie - pragnie teraz wkroczyć z całą mocą nie tylko w nasze życie osobiste, ale także - poprzez każdego z nas - powrócić do przestrzeni publicznej, do otwartego życia wspólnotowego, skąd jest systematycznie rugowany przez ostatnie dziesięciolecia, a nawet stulecia.

Please reload

bottom of page