top of page

Fundacja

 

Zasadniczym celem Fundacji jest krzewienie Cywilizacji Chrześcijańskiej,
na co składa się (lista celów statutowych):

 

 • działalność na rzecz kultury narodowej i religijnej;

 • jednoczenie Polaków (w kraju i za granicą) na gruncie wartości chrześcijańskich w trosce o rozwój moralny i dobro każdego człowieka;

 • dążenie do powszechnego wypełnienia Ślubów Jasnogórskich ks. kard. Stefana Wyszyńskiego z 1956 r., które zostały złożone przez ponad milion wiernych przed obliczem NMP Królowej Polski w imieniu całego Narodu Polskiego i wciąż pozostają niewypełnione;

 • upowszechnianie i wcielanie w życie nauki społecznej Kościoła Katolickiego;

 • propagowanie solidaryzmu społecznego w miejsce bezdusznej, wyniszczającej rywalizacji;

 • rozbudzanie świadomości duchowej, społecznej i politycznej Polaków;

 • działalność na rzecz pokoju (w kraju i na świecie);

 • przeciwdziałanie wszelkim formom niesprawiedliwości, manipulacji oraz przemocy w sferze społecznej;

 • nawiązywanie kontaktów i prowadzenie konstruktywnego dialogu pomiędzy różnymi konfesjami chrześcijańskimi, różnymi kulturami, grupami wyznaniowymi oraz społecznościami i społeczeństwami innych krajów;

 • ochrona godności każdego człowieka;

 • dobroczynność, w tym udzielanie wsparcia osobom najbardziej potrzebującym i wykluczonym;

 • troska o zdrowie duchowe i fizyczne społeczeństwa;

 • stworzenie środowiska oraz platformy wymiany myśli i wspólnego działania dla osób, które identyfikują się z naszymi celami.

bottom of page