top of page

Projekty zrealizowane

Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Fundacji

Dnia 16 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Fundacji Vis Veritatis im. Św. Michała Archanioła. Dziękujemy wszystkim Gościom za przybycie!!!

Posiedzenie Rady Fundacji

Dnia 16 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Fundacji, na którym zdecydowano o:

- przyjęciu do Rady Fundacji nowego członka - Jarosława Jagiełło,

- przyjęciu rezygnacji z członka zarządu - Jakuba Stonawskiego,

- przyjęciu zmian w Statucie Fundacji.

 

Składamy serdeczne gratulacje nowo przyjętemu członkowi Rady Fundacji - Kol. Jarosławowi Jagiełło!!!

Zrealizowane konferencje naukowe w 2019 roku

W roku 2019 Fundacja Vis Veritatis im. Św. Michała Archanioła zorganizowała konferencję naukową "Cywilizacyjne kierunki rozwoju Europy i Świata – misja Polski" (22 czerwca) oraz współorganizowała konferencję naukową "Traktat Wersalski – znaczenie polityczne i kulturowe dla narodów słowiańskich" (11-12 października). Więcej informacji w zakładce Konferencje/prelekcje.

 

Obecnie w przygotowaniu jest monografia "Cywilizacyjne kierunki rozwoju Europy i Świata – misja Polski". Zachęcamy do przesyłania artykułów naukowych do końca grudnia br. na adres mailowy redaktora: radoslaw.slawomirski@wp.pl

Publikacja "Warunki pokoju w świecie"

Nakładem powołanego do życia Wydawnictwa Vis Veritatis ukazała się publikacja naukowa pt. Warunki pokoju w świecie (Kraków 2019) pod redakcją Radosława Sławomirskiego i Macieja Wac-Włodarczyka.

Redaktorzy składają podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad publikacją, a w szczególności autorom (profesom Adamowi Wielomskiemu, Arturowi Śliwińskiemu, Włodzimierzowi Bojarskiemu oraz Magdalenia Ziętek-Wielomskiej, Tomaszowi Knapikowi, Janu Łopuszańskiemu, Maciejowi Wac-Włodarczykowi), profesor Annie Raźny za wnikliwą recenzję oraz naszym Darczyńcą, dzięki którym nie mogłaby ukazać się powyższa publikacja.

Polską racją stanu jest posłannictwo pokoju. Jest to nasze posłannictwo dziejowe, wypływające wprost z chrześcijańskiego ducha Narodu. Organizowana przez nas konferencja (jesień 2017) ma na celu rozbudzanie świadomości i inspirowanie do podejmowania działań zgodnych ze słowami św. Jana Pawła II:

Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją wywołują, ale również ci, którzy nie czynią, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić...

25 kwietnia 2017 odbyło się w Krakowie spotkanie z Janem Łopuszańskim, prawnikiem i znanym politykiem, zaangażowanym w dzieło powszechnego przyjęcia panowania Chrystusa (m.in. współdziałał z zespołem przygotowującym Akt Jubileuszowy pod kierownictwem bpa Andrzeja Czai). Pan Jezus - zgodnie z objawieniem przekazanym SB Rozalii Celakównie - pragnie teraz wkroczyć z całą mocą nie tylko w nasze życie osobiste, ale także - poprzez każdego z nas - powrócić do przestrzeni publicznej, do otwartego życia wspólnotowego, skąd jest systematycznie rugowany przez ostatnie dziesięciolecia, a nawet stulecia.

W dniach 18 i 25 marca 2017 r. odbył się I Turniej Szachowy VIS VERITATIS na Zamku w Korzkwi.

Serdecznie dziękujemy Współorganizatorom turnieju:

  • Starostwu Powiatowemu w Krakowie,

  • Właścicielom, Dyrekcji i Pracownikom Zamku w Korzkwi,

  • Krakowskiemu Klubowi Szachistów,

  • Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji OKWiR w Korzkwi.

Please reload

bottom of page