top of page

Nasze publikacje

prof. dr hab. Artur Śliwiński (3 czerwca 2018)

[...]  Sygnalizowaliśmy, że błędnie rozumiana miłość bliźniego osłabia lub eliminuje twórcze działanie na rzecz jej realizacji, czyli pozbawia je sensu praktycznego. To oznacza, że lekceważy się konieczność troski o rozwój zdolności do twórczego działania, czyli siły wytwórczej. Problem można byłoby umieścić na marginesie zagadnień religijnych i społecznogospodarczych, gdyby nie potężna fala promocji zachowań destrukcyjnych, których obiektem są zdolności wytwórcze Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia. [...].

prof. dr hab. Artur Śliwiński (9 marca 2018)

[...] Tworzenie dobra jest działalnością twórczą, o czym łatwo się zapomina. Podstawą działalności twórczej jest praca nad sobą i na użytek społeczny, a nie wstrzymywanie się od zła. Jest to podstawowy element naszego rozumowania, bowiem tylko w świetle zrozumienia znaczenia pracy w życiu osobistym i społecznym ujawnia się z całą wyrazistością znaczenie siły duchowej, fizycznej i materialnej. Wybór dobra bez podjęcia pracy nad jego urzeczywistnieniem jest intelektualną pułapką, która zapewnia jedynie fałszywy komfort „bycia dobrym”, ale nie przynosi żadnych rezultatów. Zarazem otwiera szeroko drzwi przed intelektualną i fizyczną słabością [...].

Jacek Kędzierski

Mecenas Jacek Kędzierski pisze: Kazano nam współcześnie przestać być narodowcami, a być patriotami. Podejmowane są usiłowania mające na celu zdyskredytowanie nacjonalizmu, a hołubienie patriotyzmu. [...] Problematyka jest jednak bardziej złożona niż prima facie można przypuszczać i jest wielkim uproszczeniem wezwanie do porzucenia nacjonalizmu, do oparcia działań politycznych wyłącznie na patriotyzmie, do czego wzywano chociażby w tekście "Chrześcijański kształt patriotyzmu", obwieszczonym wiosną tego roku przez Konferencję Episkopatu Polski [...].

Niniejszym wyrażamy sprzeciw moralny wobec sytuacji zaistniałej po wyroku francuskiej Rady Stanu w sprawie pomnika św. Jana Pawła ll w bretońskim Ploërmel.

  • Klub im. Romana Dmowskiego

  • Klub Polityczny Jedność Narodu

  • Fundacja VIS VERITATIS im. Św. Michała Archanioła

  • Ruch Obrony Rzeczpospolitej „Samorządna Polska”

  • Konwent Narodowy Polski

Maciej Wac-Włodarczyk

Tekst ideowy związany z działalnością Klubu Politycznego JEDNOŚĆ NARODU. Fragment:

Chcąc [...] obiektywnie kogoś ocenić – kogoś, kto np. nie uznaje istnienia Boga i do tego jest głęboko pogrążony w grzechu – powinienem dostrzec w nim również wszystko to (w jego światopoglądzie, w jego postawie i czynach), co nie jest w sprzeczności z Jezusem i uznać to za dobre oraz prawdziwe. Inna ocena byłaby krzywdząca i fałszywa.

Mało tego – chcąc być obiektywnym do końca – winienem dostrzec w tym człowieku także każdy aspekt, w którym jest on ode mnie lepszy i pokornie przyznać, że w tym aspekcie jest on już bliższy Bogu niż ja (na obecnym etapie mojego rozwoju).

prof. dr hab. Artur Śliwiński (4 maja 2017)

Na Miłość Ojca naszego, który jest w Niebiosach, jakiż to owszem upiorny duch opętania Was samych ogarnąć musiał, skoro wszelki zmysł prawdy i prawa z sumienia Waszego wyrugowawszy, do tego stopnia Was zaślepił, iż nie tylko zgrozy nie czujecie żadnej, ale nawet oczywistości nie widzicie, a spokojności własnej, tak wiecznej jak doczesnej, nie ratujecie (August hrabia Cieszkowski).

prof. dr hab. Artur Śliwiński (9 marca 2017)

Najbardziej widoczną cechą parlamentarnych partii politycznych w Polsce jest ich bezideowość. To oczywiście nie znaczy, że wśród działaczy i zwolenników tych partii nie ma ludzi ideowych (ci, przy każdej okazji, są sekowani). Nie oznacza to również, że te partie nie są podporządkowane dominującej doktrynie ideologicznej...

prof. dr hab. Artur Śliwiński (20 lutego 2017)

W czasach powszechnego oszustwa mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym (George Orwell).

Trudno nie zauważyć ogromnej nieodpowiedzialności partii politycznych w Polsce, pochłoniętych walką o wpływy w mediach, gospodarce i finansach. Natężenie konfliktów utrzymuje się...

prof. dr hab. Anna Raźny (5 lutego 2017)

 1700 lat, jakie minęły w  roku 2013 od uchwalenia Edyktu Mediolańskiego, można ująć w formule: od triumfu chrześcijaństwa do rugowania jego wartości z podstawowych sfer współczesnego życia. Fundamentalne znaczenie chrześcijaństwa dla rozwoju Europy i świata...

prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski (15 listopada 2016)

Dzisiejsza rzeczywistość przedstawia się nam jako bardzo złożona, niezwykle zróżnicowana i nieuporządkowana, wieloaspektowa i dynamiczna, trudna do ogarnięcia ludzkim umysłem, opisem, a nawet nauką. Jak się racjonalnie znaleźć i zachować w tej sytuacji...

Please reload

bottom of page