top of page

Rada Honorowa

prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski

Włodzimierz Witold Bojarski ur. 19 maja 1930 w Poznaniu. Polityk, profesor doktor habilitowany w dziedzinie energetyki, senator I kadencji. W 1950 ukończył studia na Politechnice Gdańskiej, a w 1954 także na Politechnice Warszawskiej. W 1963 uzyskał stopień doktora, a w 1967 habilitował się. Od 1976 do 2000 pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, od 1980 z tytułem profesora. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, działa w Komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus”. Jest laureatem Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego (2008) oraz odznaczenia Polonia Mater Nostra Est (2010).

 

Wybrane publikacje:

  • Gospodarka i państwo dla społeczeństwa, 2009

  • Dokąd Polsko? Wobec globalizacji i integracji europejskiej, 2002

  • Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych, 2001

prof. dr hab. Gabriel Turowski

Gabriel Turowski ur. 21 lutego 1929 r. w Monasterzyskach na Podolu. Profesor Uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie - nauk przyrodniczych; biotechnolog z zakresu mikrobiologii i biochemii; Immunogenetyk i immunolog kliniczny. Autor licznych prac naukowych (312) oraz współautor patentów (11), w tym otrzymywania i stosowania kompleksu ubikwityn w niedoborach układu odpornościowego u chorych. IPN orzekł status pokrzywdzonego przez PRL. Współuczestnik Środowiska Wielkiego Wujka Ks. Karola Wojtyły- Jana Pawła II. Po zamachu na życie Ojca Świętego w 1981 r. został powołany przez Stolicę Apostolską do 6 osobowej Międzynarodowej Komisji do oceny udzielonej pomocy po zamachu, następnie był w zespole leczącego Jana Pawła II, szczególnie podczas infekcji cytomegalowirusami (CMV). Członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy; publicysta głównie prasy katolickiej, szczególnie o św. Janie Pawle II. Komandor w Zakonie Rycerskim Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Laureat nagrody literackiej im. Włodzimierza Pietrzaka (2005), nagrody im. Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego (2009) oraz odznaczenia honorową złotą odznaką Civitas Christiana (2006). Jest Honorowym Obywatelem Stołecznego, Królewskiego Miasta Krakowa (2011).

 

Wybrane opracowania:

  • KAROL WOJTYŁA Przyjaciel, Kardynał, Papież, 2007

  • ZAMACH, czyli jak zło w dobro się obróciło, 2010

  • Jan Paweł II – Dzień po dniu, Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978- 2005, 2005

Stanisław Zadora

Stanisław Zadora ur. 3 października 1949 w Witoszowie. Poseł na Sejm RP IV i V kadencji, w latach 2001-07 członek LPR i przewodniczący tej partii w województwie śląskim. Przewodnik górski i ratownik GOPR. Właściciel schroniska górskiego.

Przedstawiciel rodu Zadorów, którego historia sięga 1700 lat wstecz i jest ściśle związana z historią Państwa Polskiego, o czym świadczą dokumenty pisane już od XI wieku (m.in. czynny udział w Bitwie pod Grunwaldem).

Jan Łopuszański

Jan Edward Łopuszański ur. 10 czerwca 1955 w Gdańsku. Prawnik, nauczyciel akademicki, publicysta.

 

Należał do założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Zasiadał w Sejmie X kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego i I kadencji z listy Wyborczej Akcji Katolickiej. Ponownie został wybrany w 1997 z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W 1999 odszedł z AWS i ZChN, tworząc sprzeciwiające się akcesji do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej ugrupowanie Porozumienie Polskie. W wyborach prezydenckich w 2000 roku. Był popierany przez Narodowe Odrodzenie Polski oraz środowisko „Tygodnika Ojczyzna”. W 2001 roku, z ramienia Ligi Polskich Rodzin został po raz czwarty posłem z okręgu radomskiego. Zasiadał w Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Please reload

bottom of page