top of page

 

                                     Głównym Patronem Fundacji VIS VERITATIS jest Święty Michał Archanioł.

 

                                                   Przybyłem uczcić i prosić Archanioła Michała, by chronił i bronił Świętego Kościoła w momencie, w którym tak

                                                   trudno jest dawać prawdziwie chrześcijańskie świadectwo bez ustępstw i dostosowywania się (św. Jan Paweł II).

                                                   Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. [...] Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego,

                                                   co spotka twój naród przy końcu dni; bo to widzenie odnosi się do tych dni. [...] Nikt zaś nie może mi skutecznie

                                                   pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała (Dn 10, 13. 14. 21b).

                                                   W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu.
                                                   Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej.
                                                   W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze
(Dn 12, 1).

Patroni

Św. Stanisław ze Szczepanowa

Św. Wojciech

Św. Stanisław Kostka

NMP Królowa Polski

Św. Józef

Bł. Aniela Salawa

Św. Jan Paweł II

Św. Maksymilian Maria Kolbe

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński

Św. Faustyna Kowalska

Św. Albert Chmielowski

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

S.B. Kard. Stefan Wyszyńaki

S.B. Rozalia Celakówna

Rtm. Witold Pilecki

                                     Inspiracją dla naszej działalności jest Patron Polski - Św. Andrzej Bobola.

 

                                                   Autor tekstu Ślubów Lwowskich (1656), które ustanawiają Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski.

                                                   Jeden z największych męczenników Kościoła. Towarzyszy naszej Ojczyźnie w najtrudniejszych chwilach.

                                                   Jego ciało po śmierci pozostaje nienaruszone. Andrzej Bobola zapowiada, że zostanie uznany za głównego

                                                   Patrona Polski, co świadczy o wyjątkowej misji, jaką Bóg przeznaczył Świętemu względem naszego Narodu.

 

                                                   Święty Andrzej jest równocześnie jakimś znakiem prorockim. Jeżeli uświadomimy sobie, że po odkryciu jego relikwii,

                                                   jego ciała, które pozostawało mimo wszystko nie naruszone, przy tym ciele, jako przy znaku danym od Boga,

                                                   skupili się wierzący, zarówno katolicy, jak i prawosławni i wspólnie otaczali go czcią, to można w tym widzieć także

                                                   i jakąś zapowiedź spotkania się chrześcijan z Zachodu i ze Wschodu. [...]

                                                   Bóg pozwolił świętemu Andrzejowi stać się znakiem, znakiem nie tylko spraw przeszłych, ale także i spraw, na które

                                                   czekamy, do których się przygotowujemy, znakiem nie tylko tego, co dzieliło i dzieli, a dzieliło aż do śmierci

męczeńskiej, ale także tego, co ma połączyć. Kościół w uroczystość świętego Andrzeja Boboli modli się właśnie o to zjednoczenie chrześcijan,

ażeby  „byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”.

(św. Jan Paweł II)

Pozostali Patroni, których wstawiennictwu powierzamy swoją działalność:

 

 

bottom of page