top of page

Projekty

CYWILIZACYJNE KIERUNKI ROZWOJU EUROPY I ŚWIATA - MISJA POLSKI - publikacja

Planujemy wydać publikację naukową CYWILIZACYJNE KIERUNKI ROZWOJU EUROPY I ŚWIATA - MISJA POLSKI. Będzie to druga, po Warunki pokoju w świecie (2019) publikacja książkowa wydana przez Wydawnictwo Vis Veritatis. Publikację planujemy wydać w serii Wydawnictwa Vis Veritatis w 2020 roku.

Scenariusz autorstwa Lesława A. Wilka zatytułowany „A Imię Jego Czterdzieści i Cztery” opowiada o dziejach narodu polskiego przez pryzmat walki narodowowyzwoleńczej podejmowanej w kolejnych powstaniach, a zwłaszcza w Powstaniu Warszawskim ‘44. Historia opowiedziana z punktu widzenia konkretnego uczestnika wydarzeń i jego rodziny ilustrowana jest tekstami Adama Mickiewicza z III Części „Dziadów”, co dotykając najgłębszych strun duszy naszego narodu, daje utworowi szczególną moc...

W 2020 r. minie 400. rocznica bohaterskiej śmierci pod Cecorą hetmana Stanisława Żółkiewskiego – wielkiego człowieka i wielkiego Polaka – który do dziś nie doczekał się pomnika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za którą oddał życie. (Jedynie jego popiersie stoi w panteonie zasłużonych w Parku Jordana w Krakowie). Dlatego też włączamy się w akcję budowy pomnika naszego Bohatera Narodowego w Żółkiewce (woj. lubelskie), będącej kolebką rodu Żółkiewskich...

Please reload

Podczas pracy przyświecają nam słowa wiersza Adama Asnyka pt. Miejcie Nadzieję
niech zapalą one także Twoje serce:

Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

Miejcie odwagę!... Nie tę jednodniową,
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową
Nie da się zepchnąć ze swego stanowiska.

Miejcie odwagę... Nie tę tchnącą szałem,
która na oślep leci bez oręża,
Lecz tę, co sama niezdobytym wałem
Przeciwne losy stałością zwycięża.

Przestańmy własną pieścić się boleścią,
Przestańmy ciągłym lamentem się poić:
Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,
Mężom przystało w milczeniu się zbroić...

Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje
I przechowywać ideałów czystość;
Do nas należy dać im moc i zbroję,
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość

bottom of page