top of page

Rada Fundacji

prof. dr hab. Anna Raźny

PRZEWODNICZĄCA RADY

 

Kulturoznawca – rosjoznawca, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie pracownik Akademii Ignatianum. Członek Komisji Kultury Słowian PAU, Komisji Słowianoznawstwa PAN (O. Kraków), Komisji Historycznoliterackiej PAN (O. Kraków), Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów, redakcji „Politei”; redaktor serii Wydanictwa UJ – Prace Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej UJ. Autor prac z zakresu rosyjskiej kultury XIX i XX wieku, historii myśli rosyjskiej, totalitaryzmu komunistycznego, antropologii kultury, stosunków polsko-rosyjskich.

prof. dr hab. Artur Śliwiński

CZŁONEK RADY

 

Ekonomista, wykładowca akademicki, publicysta.

Habilitacja (1979) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; profesura (1981) na Wydziale Zarządzania UW. Autor publikacji z zakresu ekonomii i zarządzania. Promotor licznych prac magisterskich i doktorskich z zakresu zarządzania nieruchomościami, analizy koniunktury gospodarczej i ekonomii sektora publicznego. Prorektor ds. nauki w Katolickiej Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Wiceprezes Klubu Inteligencji Polskiej. Wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego.

Lesław Andrzej Wilk

CZŁONEK RADY

 

Scenarzysta, producent, reżyser. Brał udział w realizacji takich filmów jak: „Zofia”, „Polonia Restituta”, „Rycerze i Rabusie”, „Pociąg do Hollywood” czy „Akademia Pana Kleksa”. Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Zwolennik daleko idących zmian w ekonomii Polski i Świata.

Nurtują go zagadnienia związane z pytaniami:

  • Kim jest człowiek?

  • Jakie są przyczyny biedy i jak można ją skutecznie pokonać?

Jarosław Jagiełło

CZŁONEK RADY

Historyk i polityk, poseł na Sejm RP V, VI, VII kadencji, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji ds. Mniejszości Narodowych w latach 2005 - 2007, członek Prezydium Klubu Parl. PiS w latach 2006 – 2007, członek Zarządu Głównego PiS w latach 2006 – 2009.  Wcześniej, radny Rady Miejskiej w Łodzi, wiceprzewodniczący Komisji ds. Jednostek Pomocniczych Miasta; żołnierz (zasad. służby wojsk.) w Jedn. Wojsk. nr 4101 – tj. w 1. Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu, gdzie m.in. zdobył tytuł skoczka spadochronowego polskich Wojsk Powietrzno – Desantowych. Współtwórca istniejącej od wiosny 2013 r. kampanii dobroczynnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej „Poznaj i pomóż”.

W pracach naukowych podejmuje problematykę narodowościową Kresów pn. - wsch. II Rzeczpospolitej, oraz etnogenezy Polaków jako społeczności – narodu.

Sylwester Jasiński

FUNDATOR NA PRAWACH CZŁONKA RADY

 

Przedsiębiorca specjalizujący się w branży budowlanej. Laureat nagrody Gazele Biznesu (2006-2008). Posiada na swoim koncie szereg realizacji na terenie całej Polski, a także w Republice Czeskiej oraz w Danii.

Maciej Wac-Włodarczyk

FUNDATOR NA PRAWACH CZŁONKA RADY

 

Architekt. Zaprojektował m.in. dwupoziomowy dworzec autobusowy w centrum Krakowa (z B. Skoczkiem); laureat międzynarodowego konkursu na projekt Instytutu Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (z B. Skoczkiem). Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej pracownik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1998-2001).

Pasjonat pogłębionego życia duchowego. Uczestnik Ćwiczeń Ignacjańskich (2010-14) oraz Lectio Divina (od 2015) w CFD Salwatorianie pod kierunkiem ks. Krzysztofa Wonsa. Wstępną formację duchową zdobywał w Opus Dei (od 2008). Do 13 maja 2019 Dyrektor Zarządu Fundacji VIS VERITATIS (od jej powstania w roku 2016).

Please reload

bottom of page