top of page

Zarząd Fundacji

Radosław Sławomirski

PREZES

 

Kulturoznawca. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, autor rozprawy doktorskiej pt. Władimir Wysocki – pogranicza kulturowe (obronionej 28 czerwca 2017 roku na Akademii Ignatianum w Krakowie). Autor licznych publikacji z zakresu kultury rosyjskiej, uczestnik kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce (2013/2014).

 

Poeta, debiutował tomem Których nie znam (2008). Jego wiersze znalazły się w: Antologii Polskiej Poezji Tożsamościowej (2012), Wczoraj dziś jutro. Wiersze Pszczyńskiej Grupy Poetyckiej (2013), Świat poezją malowany. Antologia wydana w ramach konkursu poetyckiego (2016), a także były prezentowane w prasie (m.in. „Dekada Literacka”, „Dziennik Polski”) i na antenie Radia Katowice. Uczestnik "Pszczyńskich Jesieni Poetyckich" (począwszy od 1. edycji w 2013 roku).

Please reload

bottom of page