Prelekcja

Jan Łopuszański: Społeczne konsekwencje przyjęcia królowania Jezusa Chrystusa wg encyklik Leona XIII i Piusa XI

25 kwietnia  odbyło się  w Krakowie spotkanie, mające na celu

pogłębianie świadomości na temat:

                                        Aktu Jubileuszowego

                  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Jako naród jesteśmy obecnie - po dokonaniu Aktu 19 XI 2016 r. - w stanie porównywalnym do stanu po przyjęciu Eucharystii. Niebiosa otworzyły nad nami źródła Łaski. Teraz od każdego z nas zależy, co z tym zrobimy: czy rzeczywiście oddamy się Panu Jezusowi jako narzędzia do swobodnego działania w naszej codzienności, czy nadal będziemy tonąć w ułudzie tego świata.

Pan Jezus - zgodnie z objawieniem przekazanym SB Rozalii Celakównie - pragnie teraz wkroczyć z całą mocą nie tylko w nasze życie osobiste, ale także - poprzez każdego z nas - powrócić do przestrzeni publicznej, do otwartego życia wspólnotowego, skąd jest systematycznie rugowany przez ostatnie dziesięciolecia, a nawet stulecia.

Prelekcję na temat społecznego królowania Pana Jezusa wygłosił Jan Łopuszański, człowiek głębokiej wiary,

który szczerze kocha naszą Ojczyznę.

Materiał filmowy (oglądaj):