Konferencja

"WARUNKI POKOJU W ŚWIECIE", 21 października 2017, SEJM RP

WARUNKI POKOJU W ŚWIECIE

WARUNKI POKOJU W ŚWIECIE
WARUNKI POKOJU W ŚWIECIE

WARUNKI POKOJU W ŚWIECIE

02:45
Odtwórz Wideo
WARUNKI POKOJU W ŚWIECIE 01 - ks. Ryszard Halwa

WARUNKI POKOJU W ŚWIECIE 01 - ks. Ryszard Halwa

17:51
Odtwórz Wideo
WARUNKI POKOJU W ŚWIECIE 02 - prof. Anna Raźny

WARUNKI POKOJU W ŚWIECIE 02 - prof. Anna Raźny

22:14
Odtwórz Wideo
WARUNKI POKOJU W ŚWIECIE 03 - prof. Artur Śliwiński

WARUNKI POKOJU W ŚWIECIE 03 - prof. Artur Śliwiński

19:13
Odtwórz Wideo
MOTTO:

Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją wywołują, ale również ci,

którzy nie czynią, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić.

św. Jan Paweł II      

Polską racją stanu jest posłannictwo pokoju. Jest to nasze posłannictwo dziejowe, wypływające wprost z chrześcijańskiego ducha Narodu, o czym pięknie mówiła Zofia Kossak-Szczucka w roku 1938 (por. tekst przemówienia Z. Kossak-Szczuckiej).

 

           PUBLIKACJE PO KONFERENCJI:

 

„Czy możliwy jest pokój na świecie?” oraz „Jakie warunki muszą być spełnione dla osiągnięcia tego celu?” to pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy zorganizowanej 21. października w Sejmie RP konferencji Warunki pokoju w świecie. (...)

Uczestnicy Konferencji poza wysłuchaniem ciekawych referatów mieli możliwość uczestniczenia w ożywionych dyskusjach po każdym z paneli, a także podczas przerw, gdzie dodatkowo mogli spotkać się i porozmawiać „w cztery oczy” z prelegentami.

Konferencja Warunki pokoju w świecie była zorganizowana przez Fundację Vis Veritatis im. Świętego Michała Archanioła wraz z Parlamentarnym zespołem ds. debaty publicznej i Ruchem Narodowym.

Czy pokój we współczesnym świecie jest możliwy, a jeżeli tak – to na jakich warunkach? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji, która odbyła się 21. października w Sejmie.

W otwierającym konferencję referacie ks. Ryszard Halwa wskazał jasny program działania: trzeba walczyć o Boży porządek, sprzeciwiając się diabłu. Diabeł, mówił kapłan, próbuje za pomocą rozmaitych narzędzi wyrugować z życia politycznego i społecznego fundamenty naszej cywilizacji, ugruntowanej w dekalogu i nauczaniu Kościoła katolickiego. Oprócz swoiście strategicznego wymiaru walki z światową finansjerą opłacającą propagandystów tego nowego, antykatolickiego porządku, potrzebne są, choćby na gruncie polskim, bardzo konkretne działania – przede wszystkim na rzecz ochrony życia. Kapłan wezwał do modlitwy za rządzących, by wykazali się odwagą uchwalając prawo zakazujące zabijania dzieci nienarodzonych.

Dziękując organizatorom z całego serca za zorganizowanie konferencji [...], a prelegentom za czystość myśli naukowej i lekcji historycznej w temacie prowadzenia wojen i procesów społeczno-politycznych, chciałbym niniejszym wnieść kilka myśli, które, być może, ukierunkują dalsze działania na rzecz pokoju i przyszłe konferencje naukowe. [...]

Zarówno kard. Stefan Wyszyński, jak i Jan Paweł II byli wierni prostej modlitwie różańcowej, mimo więzienia czy też nawału codziennych obowiązków. Czy i my będziemy wierni?

 
Widocznych jest wiele plag społecznych (pijaństwo, seksualizacja, pornografia dostępna  dla nieletnich, narkotyki, samobójstwa z powodów finansowych). Wspólny różaniec pokutny może to zmienić.  Jak dziś wiemy z historii konflikty  międzynarodowe są często wszczynane przez międzynarodowy kapitał (wojna to dobry biznes). Jak udowodniły przykłady historyczne, pod płaszczem Maryi zaczyna dziać się zgoda, jedność a proste ‘proszę’, ‘dziękuję’, ‘przepraszam’ odzyskują swoje właściwe znaczenia.

Please reload